Ładowanie...

Promocja książki "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale"

Promocja książki "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale"
Zorganizowana 3 lutego 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury promocja książki "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale", przerodziła się w wieczór wspomnień. Promocji towarzyszyła przygotowana w holu MOK wystawa która przypomina, że "kombinat" to były nie tylko buty, ale i hokej, ośrodek kultury, czy szkoła.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kombinat Podhale oraz Urząd Miasta. Na publikację "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego" składają się teksty kilkunastu byłych pracowników NZPS: Władysława Zajasa, Anny Gładysz, Jana Gładysza, Mieczysława i Marii Frydów, Władysława Adamowskiego, Wandy Czubernat, Marii Pluty, Stanisława Kalety, Ryszarda Bila, Kazimierza Nalezińskiego, Jana Strycharskiego, Franciszka Szlagi, Juliana Pierwoły, Józefa Haładyny i Andrzeja Kiernoziaka - prezesa Stowarzyszenia Kombinat Podhale.

Podczas uroczystej promocji książki, kilkoro z nich "na żywo" dzieliło się swoimi wspomnieniami z widownią. Rozmowę prowadziła naczelnik wydziału promocji UM Katarzyna Put, która pomogła stowarzyszeniu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie książki w ramach unijnego, transgranicznego projektu "Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku" i dyrektor MOK Bolesław Bara.

Pokazano dwa filmy - archiwalny, zrealizowany przez Jerzego Jaraczewskiego oraz reportaż zrealizowany w ubiegłym roku przez TVP Kraków.

Członkowie Stowarzyszenia Kombinat Podhale za cel postawili sobie "przypominanie, szczególnie młodym, że kombinat przetrwał 45 lat i zmienił Podhale. Nie było łatwo przystosować górala, chłopa, który zawsze robił co chciał do pracy w określonych wymaganiach. Naszym celem jest popularyzacja dorobku gospodarczego byłego zakładu, upowszechnianie wiedzy o NZPS, aktywizacja byłych pracowników, gromadzenie pamiątek, a może nawet utworzenie stałej wystawy". Na razie w holu MOK oglądać można wystawę czasową przygotowana przez Annę i Marcina Ozorowskich.

Z historii:

  • pierwszą parę obuwia wyprodukowano w kwietniu 1955 r. w warsztatach szkolnych baraku na Oś. Bór jeszcze ze znakiem fabryki „Chełmek". 
  • pierwsza para butów ze znakiem firmowym zakładu w Nowym Targu zeszła z taśmy montażowej w październiku 1955 r. 
  • NZPS Podhale produkowały nawet 9 milionów par butów rocznie, 
  • w 1972 roku wyprodukowano stumilionową parę, 
  • buty z Nowego Targu eksportowano do 32 krajów, 
  • wyposażona w nie była jedna z wypraw polarników na Antarktydę, a także zimowa wyprawa Polaków na Mount Everest. 
  • w pierwszym roku produkcji zatrudnionych było w przedsiębiorstwie 747 pracowników (najwyższe zatrudnienie - 9623 pracowników było w 1969 r.) 
  • większość pracowników dojeżdżała z okolicznych i dalszych miejscowości, a przeważającą część załogi stanowiły kobiety, 
  • w zakładowym żłobku i przedszkolach wychowało się ponad 3500 dzieci. 
  • w styczniu 1967 r. do zakładu włączony został Klub Sportowy PODHALE. Klub zrzeszał 546 zawodników w tym ponad 300 w sekcji hokeja na lodzie. Pozostałe sekcje to: łyżwiarstwo szybki, piłka nożna i narciarstwo klasyczne. 

 

www.podhale24.pl

 
https://youtu.be/6hrEO9GemHo?t=250
 
<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/6hrEO9GemHo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
 

Aktualności
"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria
Kabaret o Relaksach
Kabaret z udziałem Igora Kwiatkowskiego , w którym mowa jest o butach Relaxach - materiał filmowy
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
^