Ładowanie...

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Kombinat "Podhale" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie w dniu 23.12.2015 pod nr KR.XIINS-REJ.KRS/022805/15/985.
Celem stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz popularyzacji dorobku gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu oraz ich pracowników.

Pragniemy realizować cele poprzez:
 • upowszechnianie wiedzy o dorobku gospodarczym, społecznym, kulturalnym, sportowym wśród mieszkańców Nowego Targu, Podhala i Polski,
 • organizowanie z mieszkańcami, młodzieżą szkolną, studentami spotkań, konferencji itp.,
 • aktywację byłych pracowników i ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,
 • promocję dorobku stowarzyszenia w różnego rodzaju wydawnictwach, filmach, wystawach, stronach internetowych itp.,
 • gromadzenie wspomnień i pamiątek, materiałów ikonograficznych dotyczących działalności "Kombinatu",
 • dążenie do powstania stałej ekspozycji przedstawiającej dorobek N.Z.P.S. "Podhale" w Nowym Targu,
 • opracowanie, składanie i wdrażanie projektów związanych z działalnością "Kombinatu" z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania,
 • organizowanie wspólnych uroczystości i czasu wolnego byłych pracowników,
 • występowaniez wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

Skład Zarządu :

 1. Prezes – Andrzej Kiernoziaktel 601504520
 2. Vice Prezes – Stanisław Ligastel 603695147
 3. Sekretarz – Irena Jagieło tel 730907 538
 4. Skarbnik - Józef Ścisłowicztel 601 591288
 5. Członek - Józef Haładynatel 605 892 755
 6. Członek - Kazimierz Ostatek tel 601 175610
 7. Członek - Maria Pyzowska tel. 501 211816

Spotkanie Zarządu odbywają się regularnie jeden raz w miesiącu

 

Siedziba Stowarzyszenia:

34-400 Nowy Targ
ul.Sobieskiego 2
tel.  601504520


Aktualności
"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria
Kabaret o Relaksach
Kabaret z udziałem Igora Kwiatkowskiego , w którym mowa jest o butach Relaxach - materiał filmowy
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
^