Ładowanie...

"Fabryka utracona"

"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria

Dyskusja na szczeblu centralnym dotycząca budowy nowego dużego zakładu obuwniczego w Polsce trwała ponad 3 lata. DopieroMinisterstwo Przemysłu Lekkiego decyzją nr 421z dnia 15.10.1953 r. powołało do życia Nowotarskie Zakłady Obuwia w Budowie.

Był to prezent dla Podhala ze strony Rządu. Projekt budowy został zatwierdzony 27 lutego 1954 r. Jednak tylko w odniesieniu do budowy dwóch hal produkcyjnych (wg projektu nr 35i 45) oraz części uzbrojenia terenu, a decyzją nr 106/56 z maja 1956r zatwierdzono ostatecznykształt nowego przedsiębiorstwa, tj. dwóch hal produkcyjnych, magazynów, oddziałów i budynków pomocniczych. Zdolność produkcyjną określono na 7 mln pra obuwia rocznie.
Pierwszą parę cholewek uszyto w prowizorycznych barakach wybudowanych na os. Bór 23 marca 1955 r., a pierwszą parę gotowego obuwia wykonano w dniu 11.04.1955 r. Zgodnie z wcześniej przyjętym planem przygotowano załogę do produkcji obuwia tzw. systemem pasowym – cholewka łączona poprzez wszyty pas skórzany ściegiem łańcuszkowym z podeszwą za pomocą ściegu prostego dwunitkowego na maszynach zwanych „dublerkami”. Od 01.10.1955 r. Nowotarskie Zakłady Obuwia przyjęły warsztaty szkolne od Zakładów Obuwniczych w Chełmku, tym samym rozpoczęła się produkcja w jeszcze nie wykończonej hali produkcyjnej „45”. W 1955 roku zatrudnienie wynosiło 747 osób i wykonano prawie 97 tys. par obuwia.Tym systemem pasowym prowadzono produkcję obuwia od 1959 roku.
Po tym roku nastąpiło wprowadzenie nowej technologii łączenia wierzchów ze spodem obuwia, tzw. systemem klejonym – cholewka łączona ze spodem przez sklejenie klejem neoprenowym – jednoskładniowym. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych spowodowało zwiększenie wydajności pracy, poprawę jakości i elastyczności obuwia, tym samym zmniejszając  materiałochłonność produkowanych wyrobów. W 1963r uruchomiono Wydział Produkcji Pomocniczej – powlekarnię  tkanin. Pozwoliło to na dalsze obniżenie kosztów produkcji gotowego obuwia. Od 01.01.1964 r. powstały Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale” jako przedsiębiorstwo wielozakładowe, w skład którego weszły:
1.Zakład Obuwia jako zakład wiodący
2.Zakłady Grabarskie w Krakowie 
3.Zakład Produkcji Wyrobów Gumowych
4.Zakład Produkcji  Części  zamiennych i Maszyn


W NZPS „Podhale” systematycznie dokonywano zmian techniczno-technologicznych i materiałowych. Jako pierwsi w branży obuwniczej wprowadziliśmy produkcję obuwia sportowego typu „Adidas” i „Puma”, produkcję obuwia na spodach poliuretanowych, kauczuku termoplastycznego i na mikro komórkowych spodach olejoodpornych. Stosowanie nowych rozwiązań mogło być wprowadzone dzięki systematycznemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej, dozoru technicznego, jak i bezpośrednich pracowników produkcyjnych. W wyniku takich działań mogły powstać nowe rozwiązania konstrukcyjne wzorów obuwia sportowego, czy słynne nowotarskie „Relaxy”.

Przedsiębiorstwo NZPS „Podhale” było wiodącym producentem w branży obuwniczej pod względem wielkości produkcji, jak i jakości wykonania. Jedyny producent w branży, który posiadał najwyższy znak jakości „Q” na obuwie typu „Canada” produkowane na export do Kanady i USA. Z uwagi na różne problemy techniczno-technologiczne przedsiębiorstwo w 1992 r. ogłosiło upadłość, i z tym samym dniem 31.03.1994 r. zaprzestało produkcji obuwia. Całkowita likwidacja przedsiębiorstwa nastąpiło w 1999 r.

CIEKAWOSTKI:
1.Pierwszą parę cholewek wykonano 23.03.1995 r.
2.Pierwszą parę gotowego obuwia wykonano 11.04.1995r .
3.Pierwszy milion par wykonano w 1957 r.
4.Pierwszą 10-milionową parę wykonano w 1960 r.
5.Pierwszą 100-milionową parę obuwia wyprodukowano w 1972 r.
6.30.12.1969r o godz. 19.00 zeszła z produkcji 10-milionowa para obuwia wyprodukowana w ciągu jednego roku
7.Rekordowa wielkość produkcji w ciągu jednego dnia uzyskano w 1970 r., tj. 45 tys. 330 par obuwia 
8.Najwięcej w jednym roku wyprodukowano w 1975 r., tj. 10 mln 589 tys. par obuwia 
9.Najwyższe zatrudnienie w przedsiębiorstwie odnotowano w 1969 r., tj. 9 tys. 623 osoby.
10.7-krotnie w ciągu roku uzyskano produkcję ponad 10 mln par obuwia (1969-1975).
11.Najwięcej na eksport wyprodukowani  1978 r., tj. 42% produkcji ogółem.
12.Łącznie wykonano 266 mln 581 tysięcy obuwia, w tym na export prawie 59 mln par, z czego do KS (Kraje Socjalistyczne) 35 mln par i do KK (Kraje Kapitalistyczne) 24 mln par.
13.Obuwie produkowani przez 39 lat.


Aktualności
"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria
Kabaret o Relaksach
Kabaret z udziałem Igora Kwiatkowskiego , w którym mowa jest o butach Relaxach - materiał filmowy
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
^