Ładowanie...

Wskrzeszą ducha dawnych lat

Wskrzeszą ducha dawnych lat
W Nowym Targu powstało Stowarzyszenie Kombinat Podhale, które ma zamiar wskrzesić ducha, a przede wszystkim pamięć czasów, gdy w Stolicy Podhala istniała wielka fabryka obuwia.

Wskrzeszą ducha dawnych lat
Inicjatywa rozrasta się. W grudniu zeszłego roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS i ma już pełne uprawnienia do starania się m.in. o środki zewnętrzne. Członkowie grupy mają bowiem ambitne plany, chcą wydać publikację traktującą o czasach, gdy zakład powstawał, rozwijał się, przeżywał największy rozkwit, aż po upadek. Mają tam być nie tylko fakty historyczne, ale też wspomnienia dawnych pracowników i spora liczba fotografii, których prawdopodobnie jeszcze nikt nie widział.
źródło: nowytarg24.tv

Aktualności
"Fabryka utracona"
Otwarcie wystawy pamiątek po NZPS Podhale - materiał filmowy, galeria
Kabaret o Relaksach
Kabaret z udziałem Igora Kwiatkowskiego , w którym mowa jest o butach Relaxach - materiał filmowy
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
^