Ładowanie...
Powrót do realizacji

Otwarcie wystawy o NZPS "Podhale" w Jabłonce

Aktualności
Stowarzyszenie prowadzi realizację mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 nr. INT/ET/TAT/1/III/A/230 o łącznej wartości 51.192,60 euro,
w tym fundusz europejski w kwocie 43.513,71 euro, tj.85%. Tytuł mikroprojektu : "Kombinat “Podhale” w procesie
przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955-1992).
Historia Nowego Targu z perspektywy największego zakładu produkcyjnego
Do archiwalnych zdjęć i wspomnień osób związanych z "kombinatem" dołączamy kolejny - jakże ważny element zakładowej rzeczywistości, jakim jest dwutygodnik "Wiadomości NZO" (czyli Nowotarskich Zakładów Obuwniczych, dopiero w 1962 roku nazwa zmieniono na Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego).
Film z promocji książki "Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale"
NTVK w swoim Przeglądzie Tygodniowym w dniu 07.02.2018 zamieściła informację o tym wydarzeniu.
^